FyrtøjetEUROPA BØRNESERIE MC 517 314.0 (Dänemark 1980)
aus dem Hause Miller International Schallplatten GmbH
Veröffentlichung: ca. 1980 • Format: Musik-Cassette